Zorg

Sinds jaar en dag voelen we ons verbonden met de zorgbranche. Begrijpen de uitdagingen. Voelen de pijnpunten en weten hoe we kunnen helpen in veranderende tijden. We ondersteunen zorginstellingen met doordachte marketing- en communicatieoplossingen.

Verpak je boodschap

Zorg in 2019-2020

De zorgsector heeft te maken met nieuwe spelregels. Na de marktwerking en decentralisatie is het gevecht om de patiënt merkbaar. Maar ook het gevecht om personeel. De positie van zorgverzekeraar en overheid wordt groter. Zorg wordt specialistischer soms niet meer in de buurt mogelijk. Patiënten ‘consumeren’ het product zorg. Stellen hoge eisen en nemen zelf de regie. Online antwoorden sluiten niet altijd aan bij de visie van de zorgverlener. En dan staan we nog maar aan de voet van een verandering van een tijdperk, een revolutie waarin de wereld om ons heen exponentieel gaat veranderen. Niemand weet precies hoe onze wereld en het zorglandschap er over 10 jaar uit zien. Alle veranderingen zorgen bij veel mensen voor een onzeker gevoel met verlies van vaste structuur. Hoe gaat de zorg hier mee om?

Zichtbare zorg

In tijden waarin onder druk staan is sterke en doordachte communicatie vanbelang.Waarom besta je en voor wie ben je er? Wat zijn de verwachtingen? Wat doeje met gevoelens als angst en onzekerheid. Welke dialoog heb je dan met elkaar? Wat is je plan en route er naar toe? Wat is je boodschap? Feiten en achtergronden lijken minder zwaar te wegen in het vormen van een mening. Het gaat steeds meer over gevoel en emotie rondom een onderwerp of organisatie.

Doelgericht communiceren

Doordachte communicatie dient een doel. Iets wereldkundig maken, beeldvorming beïnvloeden, overtuigen of informeren. Door vanuit een doelstelling te communiceren ben je effectiever. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een beknopt communicatieplan met contentkalender en communicatietrainingen helpen je daar bij.

Dit kan HFCM daarin betekenen:

  • Communicatiestrategie: begeleiding en organisatie rondom missie, visie, strategisch beleid
  • Marketing- en communicatieplannen inclusief contentkalender en newsroom
  • Hulp bij arbeidsmarktcommunicatie: plan, idee en uitwerking in middelen
  • Opleiding en training: bekijk ons aanbod
  • Ontwikkeling naam, logo en huisstijl
  • Fotografie op locatie, stockfoto’s en promotionele films
  • Ontwikkeling middelen: van tekst tot vormgeving en productie
    (denk aan: website, gevelbord en vlag, brochure, folder, campagne, give-away en advertentie)
  • Communicatie rondom fusie, herinrichting zorg of bij crisis