De Viermaster

De Viermaster is een jonge en dynamische vereniging en heeft sinds 1 augustus 2006 acht basisscholen onder haar beheer met ongeveer 170 leerkrachten en 1700 kinderen. 

Case:

Klantvraag:

De wens van het bestuur was om zich als merk sterker te profileren.

Ons idee:

In een traject van bijna een jaar trokken we samen op, waarbij de focus lag op identiteit en merkessentie. In fases werkten we aan het in kaart brengen van het imago. Dat deden we door het afnemen van interviews en een enquête onder ouders en personeel. Essentiële vragen als: ‘Is er voldoende draagvlak voor een andere benadering?’ ‘Is er een informatiekloof?’ en ‘Op welke manier kan De Viermaster vorm geven aan communicatie met ouders van (toekomstige) leerlingen?’, kwamen hierbij aan bod. 

Met de informatie die daaruit voortvloeide, is een plan van aanpak opgesteld. Een strategisch advies, conceptontwikkeling én een voorstel voor een nieuwe pay-off.

Middelen:

In de uitvoeringsfase gaf HFCM vorm aan de middelen, passend bij de merkwaarde Kwaliteit met als grondslag: fundament voor het onderwijs en het leven. De christelijke levensstijl is daarbij deel van het school-zijn. Wij stelden de pay off ‘Leren wat ertoe doet’ voor en vertaalden deze door naar een infographic. De nieuwe koers is uitgewerkt in de brochure Koersplan waarin op illustratieve wijze de nieuwe profilering uiteen is gezet. De Viermaster organiseerde voor alle medewerkers een inspirerend event met gastsprekers. Daar werd de nieuwe koers met een geanimeerde infographic gepresenteerd. Na afloop kregen de genodigden een met logo en pay off bedrukte tas als give away met daarin onder andere een muismat mee.