Onderwijs in beeld

Onderwijs heeft een speciaal plekje bij HFCM. Inmiddels helpen we al 13 jaar scholen en besturen in PO en VO met hun communicatievraagtukken. Daarnaast werken we ook voor de kinderopvang, educatieve uitgevers en voor instellingen gericht op educatie en ontwikkeling.

Verpak je boodschap

Onderwijs in 2019-2020

Scholen staan voor veel uitdagingen. Na jaren van krimp kwam passend onderwijs. Het lerarentekort is steeds sterker voelbaar. Ouders stellen hoge eisen aan de school. De prestatiedrukneemt toe. Er ontstaan steeds meer onderwijsvormen. Maar wat past bij welk kind, wat is de gedachte achter de schoolvisie en wat betekenen schoolresultaten nu in de praktijk? Hoe zorgen scholen ervoor dat ze hun verhaal helder vertalen naar wervingscampagnes van leerlingen en leerkrachten? Hoe worden en blijven ze aantrekkelijk en geloofwaardig?

Hoe kom je over?

Scholen begrijpen tegenwoordig heel goed dat communicatie de basis is en zij gebruiken volop kanalen als oudercommunicatietools en social media. Korte en lange nieuwsberichten landen dagelijks bij de ontvangers in hun smartphone. Ook de informatie op algemene plekken zoals een website, schoolgids of kalender met actuele informatie worden bij schoolkeuze of onzekerheid door veel ouders geraadpleegd. Nuttig om dit goed aan te pakken: wat is je boodschap, hoe ziet het er uit en wat valt op? Feiten en achtergronden lijken minder zwaar te wegen in het vormen van een mening, het gaat steeds meer over gevoel en emotie rondom een onderwerp of organisatie.

Doelgericht communiceren

Doordachte communicatie dient een doel. Iets wereldkundig maken, beeldvorming beïnvloeden, overtuigen of informeren. Door vanuit een doelstelling te communiceren ben je effectiever. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Een beknopt communicatieplan met contentkalender en communicatietrainingen helpen je daarbij.

Dit kan HFCM voor het onderwijs betekenen:

 

  • Communicatiestrategie: begeleiding en organisatie rondom missie, visie, strategisch beleid
  • Communicatieplannen incl. contentkalender en newsroom
  • Hulp bij arbeidsmarktcommunicatie: plan, idee en uitwerking in middelen
  • Opleiding en training: bekijk ons aanbod
  • Ontwikkeling nieuwe naam, logo en huisstijl
  • Fotografie op locatie of stockfoto’s en promotionele films
  • Ontwikkeling alle middelen, dus tekst, vormgeving en productie;
    website en app, gevelborden en vlaggen, schoolgids, kalender, campagne, give-away en advertentie.
  • Communicatie rondom verhuizing/fusie/opheffing of bij crisis